De vereniging

DE VERENIGING is opgericht op 15 maart 1984 en was oorspronkelijk gevestigd op de De Ruyterkade te Amsterdam.

Tot aan de onteigening door de gemeente in het jaar 1994 werd daar door onze leden geschoten.

Het doel van de vereniging is om gelegenheid te verschaffen de schietsport te beoefenen. Dit tracht de vereniging te bereiken door het geven van instructie en het houden van schietoefeningen en wedstrijden (al dan niet intern). Hiervoor kan de vereniging beschikken over 10 banen van 12 meter, welke uitsluitend geschikt zijn voor klein kaliber pistool, revolver en geweer, en 10 banen van 25 meter, die geschikt zijn voor groot kaliber wapens. Alle banen zijn voorzien van een automatische schijftransportinstallatie.

De banen zijn gevestigd in het pand van Sporthuis Harte aan de Jan Rebelstraat 15 te Amsterdam West.

BINNEN DE VERENIGING kunnen een aantal verschillende disciplines beoefend worden, zoals bijvoorbeeld klein kaliber standaard geweer of militair pistool. De vereniging beschikt over diverse wapens, waarmee de leden hun schietoefeningen kunnen verrichten, indien zij niet over een eigen wapen beschikken of gewoon eens een keer wat anders willen proberen. Tevens organiseert de vereniging bij voldoende interesse een cursus wapentechniek voor hen die hun, wapen beter willen leren kennen. Deze cursus is in principe aanbevolen voor iedereen die zich met de schietsport bezig wil houden. Wapenkennis bevordert een verantwoorde omgang met het wapen en verhoogt daarmee de veiligheid voor de schutter en zijn of haar medeschutters.

ER IS MAAR één mogelijkheid om de schietsport te beoefenen. Dat is lid worden van een schietsportvereniging, die aan alle voorwaarden gesteld, door de Nederlandse wetten voldoet. Dit is één van de strenge regels, die zijn opgesteld door het Ministerie van Justitie om het legale wapenbezit in stand te houden. S.V. Shogun is zo'n vereniging en zij is sinds 1984 uitgegroeid tot een gezellige vereniging met ruim 125 leden. Opmerkelijk hierbij is het relatief grote aantal vrouwelijke leden, waarmee S.V. Shogun een unieke plaats inneemt binnen het schietsportgebeuren in Nederland.

 

Voor wapenkluizen kunt u terecht bij www.kluisstore.nl/wapenkluis.html

Voor Shogunleden is er 10% korting op de aankoop van een kluis.