Lidmaatschap

OM LID TE WORDEN moet men minimaal 16 jaar zijn en moet de gemeente waarin het aanstaande lid woont een Verklaring Omtrent het Gedrag afgeven aan de vereniging.

Helaas is het zo, dat de moderne tijd nog steeds niet is doorgedrongen binnen de diverse schietsportverenigingen.
Wij nodigen daarom echtparen en samenwonenden uit, om samen deel te nemen aan de beoefening van deze fraaie sport. Teamgeest en gezelligheid zijn doorslaggevend voor het succes van elke vorm van recreatie en staan dus hoog in ons vaandel.

De contributie bedraagt € 230 op jaarbasis te voldoen per kwartaal, exclusief een éénmalig bedrag van € 35,- aan administratiekosten. Voor gezinsleden kennen wij een gereduceerd tarief van € 200 op jaarbasis exclusief administratiekosten van 20 euro.

Hiernaast zijn leden van een schietsportvereniging wettelijk verplicht om lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) de kosten die dat met zich mee brengt zijn € 42.50 per jaar en een eenmalige inschrijfkosten van € 42,50.

Deze kosten dekken het gebruik van de verenigingswapens, de collectieve verzekering en het gebruik van de schietbanen. Voor introducés bieden wij de mogelijkheid om onder deskundige leiding met de schietsport kennis te maken. De kosten van een introductieles bedragen 15 euro.

"EN WAT GEBEURT ER DAN?" Aan aspirant schutters wordt via instructie en oefening de beginselen van de schietsport bijgebracht.

Dit omvat het omgaan met en hanteren van vuurwapens, schiettechniek, veiligheidsvoorschriften en gedrag op de schietbanen en in de kantine. Indien men na verloop van tijd deze basis kent en begrijpt, kan men vanaf dat moment zelfstandig oefenen.
Na 18 maanden  lidmaatschap en bij voldoende bekwaamheid in de omgang met wapens kan het lid eventueel een eigen wapen aanschaffen dit na samenspraak met het bestuur en toestemming van de politie.